Ons bedrijf

Door twee pittoreske oer-Hollandse karakteristieken “molen” en “dijk” met elkaar te combineren, vertaald binnen een internationale context, is de naam Milldam ontstaan. Hier leest u waarom Milldam bestaansrecht heeft in de recyclingmarkt en wat wij graag willen bereiken in de recyclingketen.

Milldam is een onderneming met professionele vakkennis op het gebied van recycling van non-ferrometalen en elektronica-afval. Milldam is daadkrachtig en staat voor een transparante en correcte (financiële) afwikkeling. Onze leveranciers en afnemers profiteren van recyclingsoftware die afgestemd is op de branchespecifieke bedrijfsprocessen en die het mogelijk maakt, om samen, duurzaam en verantwoord te groeien. Excelleren onder het motto “Act global and stay local” blijkt uit de volgende kernbegrippen die bij onze onderneming centraal staan.

Eerlijkheid

“Eerlijkheid duurt het langst”. Wij streven naar lange termijnrelaties. Dit kan enkel tot stand worden gebracht door het maken en nakomen van goede afspraken.

Flexibiliteit

Wij garanderen klanten goede service aangezien wij luisteren naar de klant, wij denken oplossingsgericht en wij werken lean.

Betrokkenheid

Liefde voor mens en natuur. Wij zijn ervan overtuigd dat een structurele én transparante manier van communiceren, met verschillende schakels binnen de gehele recyclingketen.

Visie

Milldam streeft ernaar middels samenwerkings- verbanden bij te dragen aan een duurzame leef- omgeving. Ons doel is om in 2020 een belangrijke functie te vervullen in het internationale recyclingnetwerk van grondstoffen.

Truck
Recyclables
are valuables

De handel en recycling van metalen en elektronica is geen “business as usual”. Milldam wil graag duurzaamheid stimuleren en neemt de stap in de juiste richting: wij gaan zorgvuldig om met kostbaarheden. Onze bedrijfs- slogan is een gepassioneerd gegeven en dat dragen wij met trots naar buiten.